Nyhende
 • 10.04 2014

  Ny million kontakt

  Den 27. mars skreiv me ein ny stor kontrakt med Statens Vegvesen på FV49 Uggdal-Holmlia. Kontrakten er på 32 millionar kroner eks. moms. Arbeidet gjeld den nye gang- og sykkelvegen i Uggdal, og vegutviding i Holmlia. Anlegget skal vera ferdig hausten 2015.

 • 10.04 2014

  Fleire nye jobbar

  Renovering av teknisk anlegg i Kringsjå. Oppdagsgivar: Kringså Terrasse AS.

   

  Utskifting av ny hovedvannledning i Kårevikvegen. Oppdragsgivar: Stord vatn og avlaup KF

   

  Grunn og betongarbeid for ny industrihall på Eldøyane, i tillegg til ein minitunell under byggjet.

  Oppdragsivar: Unitech Offshore AS.

 • 10.02 2014

  Me bygger nytt lokale

  Me bygger nytt lokale på Heiane.

   

 • 17.12 2013

  Riving av gamle SagvÄg skule

  Me har fått oppdraget med å riva gamle Sagvåg skule. Arbeidet er starta for 2 veker sidan, og med reknar med den er ferdig riven i slutten av januar. Arbeidet består av å riva og sortera alt avfallet. Sanera tomta slik at den er klar til eventuelle nye leiligheitar.

   

 • 28.06 2013

  Ny nettside

  Me har no fått oss ny nettside. Her finn dykk blandt anna informasjon om oss, våre tenester, maskinparken vår og våre referanser. Velkommen til vår nye nettside!

 • 27.06 2013

  Nytt prosjekt

  Stord Anlegg utfører grunnarbeid, betong og utomhusarbeid for den nye McDonalds restauranten på Stord.