Fleire nye jobbar

Fleire nye jobbar

Renovering av teknisk anlegg i Kringsjå. Oppdagsgivar: Kringså Terrasse AS.

 

Utskifting av ny hovedvannledning i Kårevikvegen. Oppdragsgivar: Stord vatn og avlaup KF

 

Grunn og betongarbeid for ny industrihall på Eldøyane, i tillegg til ein minitunell under byggjet.

Oppdragsivar: Unitech Offshore AS.