Ny million kontakt

Ny million kontakt

Den 27. mars skreiv me ein ny stor kontrakt med Statens Vegvesen på FV49 Uggdal-Holmlia. Kontrakten er på 32 millionar kroner eks. moms. Arbeidet gjeld den nye gang- og sykkelvegen i Uggdal, og vegutviding i Holmlia. Anlegget skal vera ferdig hausten 2015.