Nyhende
 • 01.04 2019

  Langeland - Rabbafossen

  Oppstart på den etterlengta gang og sykkelvegen gjennom Langelandssvingen, samt utbetring av det kommunaltekniske VA - anlegget. Oppdragsgjevar: Stord Kommunalteknikk

 • 01.12 2018

  VA - Kåreviksvegen

  Nytt VA - Anlegg i Kåreviksvegen, samt to nye busslommer. Oppdragsgivar: Stord Kommunalteknikk

 • 27.11 2017

  Langelandsstølen byggefelt

  Ny storjobb i nærområdet. Her skal det etablerast nytt bustadfelt på 33 bueiningar. Her utførar me komplett grunnarbeid med oppføring av nytt VA - anlegg, skyting av tomtar, planering av veg og område. Oppdragsgivar: Valvatne Bygg AS

 • 01.10 2017

  Teinevikjo

  Grunnarbeid for det flotte leiligheitskomplekset ytterst i Leirvik sentrum. Oppdragsgivar: Engelsen Entreprenør. 

 • 01.08 2017

  RNB Senter

  Ny kontrakt med Unitech. Her skal det oppførast eit nytt bygg som Stord Anlegg står for grunnarbeidet til. 

 • 01.12 2016

  Svømmehall på Austevoll

  På Storebø vart det byggd eit nytt svømmebasseng, me var med på grunnarbeid for bygget samt ny veg til området. Oppdragsgivar: Engelsen Bygg. 

 • 01.05 2016

  Bussholdeplass Sæ

  Ny holdeplass til bussane på Stord, her vart det etablert nytt VA anlegg, avretting til støyp, planering av område til asfalt. Oppdragsgivar Engelsen Entreprenør. 

 • 01.10 2015

  OS - ASVO

  Nytt industriområde på OS, stor jobb med skyting og grunnarbeid for nytt bygg. Oppdragsgivar Fronta Bygg.

 • 01.10 2015

  Tømmeplass mobiltoalett

  Grunnarbeid for mobiltoalett på Heiane Vest, oppdragsgivar Stord Kommunalteknikk 

 • 10.04 2014

  Ny million kontakt

  Den 27. mars skreiv me ein ny stor kontrakt med Statens Vegvesen på FV49 Uggdal-Holmlia. Kontrakten er på 32 millionar kroner eks. moms. Arbeidet gjeld den nye gang- og sykkelvegen i Uggdal, og vegutviding i Holmlia. Anlegget skal vera ferdig hausten 2015.

 • 10.04 2014

  Fleire nye jobbar

  Renovering av teknisk anlegg i Kringsjå. Oppdagsgivar: Kringså Terrasse AS.

   

  Utskifting av ny hovedvannledning i Kårevikvegen. Oppdragsgivar: Stord vatn og avlaup KF

   

  Grunn og betongarbeid for ny industrihall på Eldøyane, i tillegg til ein minitunell under byggjet.

  Oppdragsivar: Unitech Offshore AS.

 • 10.02 2014

  Me bygger nytt lokale

  Me bygger nytt lokale på Heiane.

   

 • 17.12 2013

  Riving av gamle Sagvåg skule

  Me har fått oppdraget med å riva gamle Sagvåg skule. Arbeidet er starta for 2 veker sidan, og med reknar med den er ferdig riven i slutten av januar. Arbeidet består av å riva og sortera alt avfallet. Sanera tomta slik at den er klar til eventuelle nye leiligheitar.

   

 • 28.06 2013

  Ny nettside

  Me har no fått oss ny nettside. Her finn dykk blandt anna informasjon om oss, våre tenester, maskinparken vår og våre referanser. Velkommen til vår nye nettside!

 • 27.06 2013

  Nytt prosjekt

  Stord Anlegg utfører grunnarbeid, betong og utomhusarbeid for den nye McDonalds restauranten på Stord.