Langeland - Rabbafossen

Langeland - Rabbafossen

Oppstart på den etterlengta gang og sykkelvegen gjennom Langelandssvingen, samt utbetring av det kommunaltekniske VA - anlegget. Oppdragsgjevar: Stord Kommunalteknikk