VA - Kåreviksvegen

VA - Kåreviksvegen

Nytt VA - Anlegg i Kåreviksvegen, samt to nye busslommer. Oppdragsgivar: Stord Kommunalteknikk