INGEN FOR STORE, INGEN FOR SMÅ

Me er ein entreprenørbedrift med moderne utstyr og kompetanse for små og store oppdrag. Me består av 17 engasjerte medarbeidarar som er opptatt av at jobben vert gjort på en profesjonell og effektiv måte. Dette oppnår me ved å ha dyktige medarbeidere og gode maskiner.

Tjenster:

Landmåling og Stikking

Me utfører utsetting og innmåling av tiltak.

Transport

Me utfører transport av masse på veg og utenfor veg.

Graving

Me utfører alt innen graving, frå tomter til større boligfelter, vegarbeid og næringsområder, samt tekniske anlegg.

 

Sprenging

Me utfører alt innen sprenging både for private og offentlige arbeidsgivera.

 

Forstøttningsmurer

Me utfører komplette løsninger med naturstein eller betongstein.

Betongarbeid

Me utfører komplette løsninger med grunn og betongarbeid.

SISTE NYTT

  • 01.12 2018

    VA - Kåreviksvegen

    Nytt VA - Anlegg i Kåreviksvegen, samt to nye busslommer. Oppdragsgivar: Stord Kommunalteknikk

  • 27.11 2017

    Langelandsstølen byggefelt

    Ny storjobb i nærområdet. Her skal det etablerast nytt bustadfelt på 33 bueiningar. Her utførar me komplett grunnarbeid med oppføring av nytt VA - anlegg, skyting av tomtar, planering av veg og område. Oppdragsgivar: Valvatne Bygg AS

JOBB HOS OSS