INGEN FOR STORE, INGEN FOR SMÅ

Me er ein entreprenørbedrift med moderne utstyr og kompetanse for små og store oppdrag. Me består av 11 engasjerte medarbeidarar som er opptatt av at jobben vert gjort på en profesjonell og effektiv måte. Dette oppnår me ved å ha dyktige medarbeidere og gode maskiner.

Tjenster:

Landmåling og Stikking

Me utfører utsetting og innmåling av tiltak.

Transport

Me utfører transport av masse på veg og utenfor veg.

Graving

Me utfører alt innen graving, frå tomter til større boligfelter, vegarbeid og næringsområder, samt tekniske anlegg.

 

Sprenging

Me utfører alt innen sprenging både for private og offentlige arbeidsgivera.

 

Forstøttningsmurer

Me utfører komplette løsninger med naturstein eller betongstein.

Betongarbeid

Me utfører komplette løsninger med grunn og betongarbeid.

SISTE NYTT

 • 10.04 2014

  Ny million kontakt

  Den 27. mars skreiv me ein ny stor kontrakt med Statens Vegvesen på FV49 Uggdal-Holmlia. Kontrakten er på 32 millionar kroner eks. moms. Arbeidet gjeld den nye gang- og sykkelvegen i Uggdal, og vegutviding i Holmlia. Anlegget skal vera ferdig hausten 2015.

 • 10.04 2014

  Fleire nye jobbar

  Renovering av teknisk anlegg i Kringsjå. Oppdagsgivar: Kringså Terrasse AS.

   

  Utskifting av ny hovedvannledning i Kårevikvegen. Oppdragsgivar: Stord vatn og avlaup KF

   

  Grunn og betongarbeid for ny industrihall på Eldøyane, i tillegg til ein minitunell under byggjet.

  Oppdragsivar: Unitech Offshore AS.

JOBB HOS OSS