Miljø

Miljøfyrtårn

 

Stord Anlegg er ein stolt Miljøfyrtårn bedrift, og vi gjer kontinuerleg investeringar for å redusere vår miljøpåverknad. Ein av dei viktige tiltaka me har gjennomført er investeringa i ei ny maskinpark med sterkt reduserte utslepp. Denne investeringa har vore avgjerande for å redusere våre utsleppsnivå og for å vere meir i tråd med våre miljømål.

 

I tillegg til den nye maskinparken, har vi og prioritert gjennbruk av ressursar. Dette inkluderer blant anna resirkulering av materialar og optimalisering av produksjonsprosessar for å minimere avfallsmengdene våre. Ved å implementere slike tiltak, sikrar vi at vi nyttar ressursane våre på ein ansvarleg måte og reduserer vår totale miljøpåverknad.

 

Desse investeringane og tiltaka er berre ein del av vårt engasjement for ein meir bærekraftig drift. Vi held fram med å utforske nye moglegheiter og tiltak for å sikre at vi bidrar positivt til miljøet og samfunnet rundt oss.