Om oss

Me er ein entreprenørbedrift som held til på Stord. Me tar oppdrag for private og offentlige arbeidsgivera i Sunnhordlandsregionen. Stord Anlegg består av 23 engasjerte medarbeidarar som er opptatt av at jobben vert gjort på en profesjonell og effektiv måte. Dette oppnår me ved å ha dyktige medarbeidere og moderne maskiner.

 

Bedriften blei etablert i 2006 og me har hatt ei stadig aukande arbeidsmengde. Me har hatt mange spennande, store og krevjande oppdrag i desse åra.

Godt utstyr er avgjerande for å kunne gjere krevjande oppdrag på tilfredstillande vis. Skikkelig grunnarbeid krever spesialkompetanse og riktige maskiner.

 

Me i Stord Anlegg fokuserer på helse, miljø og sikerhet. Vi er opptatt av å ivareta sikkerheten til våre ansatte, samt sørga for eit godt fysisk arbeidsmiljø.

 

Kvalitet i alle ledd: Gjer ting rett, så vert det gjort effektivt

 

Vår filosofi er "gjer ting rett, så vert det gjort effektivt" Dette er blitt vårt motto, som pregar måten me utfører oppdraga våre på. Me er proffesjonelle og effektive, og forventar det samme av våre samarbeidspartnere og under-leverandørar. Ingen er sterkare enn det svakaste ledd, derfor har me valgt å stille høge krav til oss sjølve og våre samarbeidspartnere.

 

Føl deg derfor trygg når du har valgt Stord Anlegg som din entreprenør.