INGEN FOR STORE, INGEN FOR SMÅ

Me er ein entreprenørbedrift med moderne utstyr og kompetanse for små og store oppdrag. Me består av 23 engasjerte medarbeidarar som er opptatt av at jobben vert gjort på en profesjonell og effektiv måte. Dette oppnår me ved å ha dyktige medarbeidere og gode maskiner.

Tjenster:

Grunnarbeid

Me utfører alt innen graving, frå tomter til større boligfelter, vegarbeid og næringsområder, samt tekniske anlegg.

 

Forstøttningsmurer

Me utfører komplette løsninger med naturstein eller betongstein.

Transport

Me utfører transport av masse på veg og utenfor veg.

Sprenging

Me utfører alt innen sprenging både for private og offentlige arbeidsgivera.

 

Betongarbeid

Me utfører komplette løsninger med grunn og betongarbeid.

Landmåling og Stikking

Stikking (kontrollpunkt, terrengkartlegging)

Innmåling (avansert teknologi, terreng, bygningar, infrastruktur)

Droneinnsats (kartlegging, foto, video)

3D-modellering (photogrammetri, terreng, bygningar

Moderne utstyr og kompetanse

JOBB HOS OSS