Har du lyst på ein karriere i Stord Anlegg?

Har du lyst på ein karriere i Stord Anlegg?

Me vurderer alltid opne søknadar.

Kontakt oss på telefon eller mail for en generell henvendelse. 

 

Mobil: 916 48 595

E-post: knut.olav.skaar@stordanlegg.no